Inscripció

Inscripció

Data límit d'inscripció (prorrogada):

14 d'octubre de 2018, a les 23:59 (UTC/GTM +1)

Quota d'inscripció:

120 €

Compte per al pagament: 

BANCO DE SANTANDER
IBAN: ES51 0049 4705 6025 1675 9853
BIC/SWIFT CODE: BSCHESMM 
Institución Milá y Fontanals (C/ Egipcíaques, 15. Barcelona. 08001, España).

Instruccions d'inscripció (Llegir atentament):

  1. Omplir el formulari d'aquesta pàgina.
  2. Fer el pagament de la inscripció per transferència bancaria al compte indicat. Se ha de fer constar nom i cognoms de la persona inscrita i "HHT2018" en el concepte.
  3. Enviar copia digitalitzada del rebut del pagament (PDF o fotografia digital) a hhtadmin@imf.csic.es (Atenció: això és indispensable per a completar la seva inscripció).

Dades de la persona inscrita (Camps amb * obligatoris):